In het scherm waar u het bericht ingeeft, is aan de bovenzijde een knop "SMS" zichtbaar. Als u hierop klikt, kunt u een SMS versturen.

Het SMS bericht bestaat uit de "scroller tekst" en het "Opmerkingen" veld als inhoud. Als afzender wordt het veld "Telefoon" gebruikt, het telefoonnummer van de beller. Als dit een geldig telefoon nummer is (tenminste 10 cijfers) dan kan de ontvanger van het SMS bericht direct naar dit nummer terug bellen.

Als u op OK klikt dan wordt het bericht verzonden. Naast de knop SMS kunt u na enige tijd zien of het bericht goed is verzonden. "Aanvraag correct ontvangen" betekent dat de aanvraag is ontvangen en wordt verstuurd. 

Elk SMS bericht wordt in de database opgeslagen inclusief de inhoud, de geadresseerde en de afzender (de persoon die is ingelogd). De SMS'jes kunt u bekijken via het menu "SMS berichten".

Een SMS bericht bestaat uit maximaal 160 tekens. Elke letter, cijfer of leesteken speelt hierin mee. Als laatste wordt het omschrijving veld toegevoegd waarna de tekst wordt afgekapt op 160 karakters. Maak de scroller teksten niet te lang.

Als u nog geen contact heeft gehad met yentel voor het gebruik van deze applicatie, is het maximaal aantal te versturen SMS'jes beperkt tot 3 om misbruik van de applicatie te voorkomen.

Er zijn bij een contact twee mogelijke telefoon nummers. Een telefoon nummer bestaat uit tenminste 10 cijfers. Eerst wordt gekeken of het veld "Mobiel" een telefoonnummer bevat voor het versturen van een SMS. Is dat niet het geval dan wordt gekeken of het veld "Telefoon" een telefoonnummer bevat. Is er geen telefoonnummer dan kan er geen SMS worden verstuurd.

U kunt het bericht weer openen door aan de rechterzijde in de kolom "Nr" op het nummer te klikken. Dit nummer is opgebouwd uit de datum en tijd waarop dit bericht is aangemaakt.