Ik heb veel gevoel voor spanning en stroom en heb veel gewerkt in de middenspanning.

Het leukste onderdeel is installaties ontwerpen zodat de installatie veilig is, stromen niet te hoog worden en selectief afschakelen als er fouten optreden.

  • doorrekenen van netwerken met Power Tools for Windows van SKM.com
  • selectiviteit. De beveiliging het dichtst bij de fout spreekt het eerste aan.
  • arc flash. Wat gebeurt er eigenlijk bij een kortsluiting en hoe kun je je hiertegen beschermen.

Stuur maar een mail naar frans.eilering AT gmail.com