Documenten ten beheove van de comptabele meting

 

 

 

 

·         [1] meetcode-elektriciteit-1-augustus-2013.pdf

·         [2] tarievencode-elektriciteit-per-13-juni-2013.pdf

 

Onder een comptabele meting wordt verstaan een meting die geverifieerd is:

·         De meter is geijkt

·         de meting is verzegeld.

 

In 2.1.1.c staat dat een comptabele meting moet worden geplaatst ten behoeve van een productie-installatie achter een aansluiting groter dan  3 x 80 A.

 

 

2.5.1 Op de plaats waar een productie-installatie met de rest van de elektrische installatie is verbonden, is een productiemeetinrichting aanwezig.162

 Er wordt gesproken over twee metingen:

·         hoofdmeting

·         controlemeting

 

In bijlage 1 van [1] is aangegeven wat de maximale afwijking mag zijn.

Ic is de stroom berekend uit gecontracteerd vermogen

 

 

In http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/9152fecf5aebe5fbc1257b8f0031d28f/$file/2CMC481005B0201.pdf

Worden verschillende klassen aangeboden.

Wat is de relatie met bovenstaande tabel?

 

In http://www.4top.nl/documents/10181/33682/forTop+white+paper+Meetnauwkeurigheid.pdf/4856b5cd-dc0b-496a-82f0-01a6842d4bc3

Is aangegeven wat de verschillende klassen inhouden

 

 

 

Eisen stroomtransformatoren

[1] pag 81

De stroomtransformatoren voldoen tot 120% van hun  nominale stroom aan de eisen van de norm genoemd in  B3.2.1.1 subd.

 

 

In Bijlage B3.2 staan de toegepaste normen

 

B3.2.1.1 De volgende normen zijn van toepassing op het ontwerpen en het  installeren van meetinrichtingen:

 a. NEN-EN-IEC 62052-11:2003: “Apparatuur voor  elektriciteitsmeting (AC) - Algemene eisen, proeven en  beproevingsomstandigheden - Deel 11: Meetapparatuur”;

 b. NEN-EN-IEC 62053-21:2003: “Apparatuur voor  elektriciteitsmeting (wisselstroom) - Algemene eisen - Deel  21: Statische meters voor actieve energie (klasse 1 en 2)”;

 c. NEN-EN-IEC 62053-22:2003: “Apparatuur voor  elektriciteitsmeting (wisselstroom) - Algemene eisen - Deel  22: Statische meters voor actieve energie (klasse 0,2 S

 and 0,5 S)”;

 d. NEN-EN-IEC 62053-23:2003: “Apparatuur voor  elektriciteitsmeting (wisselstroom) - Algemene eisen - Deel  23: Statische meters voor reactieve energie (klasse 2 en

 3)”;

 e. NEN-EN-IEC 60044-1:2003: " Meettransformatoren - Deel  1: Stroomtransformatoren ";

 f. NEN-EN-IEC 60044-2:2003: " Meettransformatoren - Deel  2: Inductieve spanningstransformatoren ";

 g. NEN-IEC 60050-300:2001: “Internationale elektrotechnische  woordenlijst – Elektrische- en elektrotechnische metingen en  meetinstrumenten – Deel 311: Algemene termen met betrekking tot  metingen; Deel 312: Algemene termen met betrekking tot  elektrische metingen"

 

de normen geven aan wat bijvoorbeeld wordt verstaan onder klasse 3P20. Er wordt niet in aangegeven welke stroomtrafo gebruikt moet worden om aan de waarden uit bovenstaande tabel, te voldoen.

 

Twee stroomkringschema’s voor de stoom-en spanningstransformatoren

Stroomtransformatoren in dit project

Deze transformator heeft bij een security factor (FS van 5)

Spanning transformatoren in dit project