Een contactpersoon kan inloggen in de applicatie als u die toestemming hebt gegeven. Er moet dan zowel een gebruikersnaam als een wachtwoord zijn opgegeven voor die contactpersoon als een rol.

Logt hij/zij in als Manager of gebruiker_gezamelijk zoals door u is ingegeven in de detailpagina Contact dan ziet die gebruiker alle berichten die voor zijn /haar bedrijf zijn ingevoerd.

Logt hij/zij in als Gebruiker zoals door u is ingegeven in de detailpagina Contact dan ziet die gebruiker alleen die berichten die voor hem/haar zijn ingevoerd.

Een demonstratie kan hier worden bekeken. Nadat de video is gemaakt, is aan de klantpagina aan de bovenzijde nog een overzicht toegevoegd van aantallen berichten.

  • Een bericht kan worden verwijderd uit deze lijst door op het kruisje rechts van het bericht te klikken.
  • Door op het potloodje te klikken, kan de gebruiker wijzigingen aanbrengen. Het potloodje wijzigt in een diskette symbool.
  • nadat u het bericht "geopend" heeft met het potloodje, kunt u
    • opmerkingen toevoegen.
    • een bericht in of uit het archief stoppen respectievelijk halen
    • Een gewijzigd bericht opslaan door op het diskette symbool te klikken.
  • Alle andere velden zijn niet door de klant te wijzigen.